بدلیل نوسانات شدید ارزی ممکن است قیمتها در فاصله کمی تغییر کند. شما خرید خود را از سایت انجام دهید اگر نیاز به اصلاح بود ما با شما تماس خواهیم گرفت. رد کردن